AP SERIES

AP SERIES

Mã hiệu

Mức cân

Độ đọc

Đĩa cân (mm)

Chuẩn nội

AP-225W

220 g

0.01 mg

Ø 91

l

AP-135W

150 g

0.01 mg

Ø 91

l

AP-125WD

120g/52g

0.01mg/0.1mg

Ø 91

l

AP-225WD

220g/102g

0.01mg/0.1mg

Ø 91

l

AP-124W

120 g

0.1 mg

Ø 91

l

AP-224W

220 g

0.1 mg

Ø 91

l

AP-324W

320 g

0.1 mg

Ø 91

l

AP-124X

120 g

0.1 mg

Ø 91

l

AP-224X

220 g

0.1 mg

Ø 91

l

AP-324X

320 g

0.1 mg

Ø 91

l

AP-124Y

120 g

0.1 mg

Ø 91

 

AP-224Y

220 g

0.1 mg

Ø 91

 

AP-324Y

320 g

0.1 mg

Ø 91

 

Sản phẩm cùng loại
Đối tác phân phối
Khách hàng tiêu biểu
0
Zalo
Hotline