AT-R SERIES

AT-R SERIES

Mã hiệu

Mức cân

Độ đọc

Đĩa cân (mm)

Chuẩn nội

ATX-84R

82 g

0.1 mg

Ø 91

l

ATX-124R

120 g

0.1 mg

Ø 91

l

ATX-224R

220 g

0.1 mg

Ø 91

l

ATX-324R

320 g

0.1 mg

Ø 91

l

ATY-64R

62 g

0.1 mg

Ø 91

 

ATY-124R

120 g

0.1 mg

Ø 91

 

ATY-224R

220 g

0.1 mg

Ø 91

 

ATY-324R

320 g

0.1 mg

Ø 91

 

 

 

Sản phẩm cùng loại
Đối tác phân phối
Khách hàng tiêu biểu
0
Zalo
Hotline